Privacy verklaring

Online Language Coach hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.


Online Language Coach, Duinenwater 3 – bus 32, 8300 Knokke,  verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt via het contactformulier.
  • de uitvoering van een gesloten overeenkomst van opdracht, in het bijzonder in het kader van het verstrekken van een opleiding.
  • het sturen van gerichte informatie of advertenties over onze diensten via e-mail, nieuwsbrieven of sociale media. Hiervoor vraagt Online Language Coach steeds voorafgaandelijke uw toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Voor bovenvermelde doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen en verwerken:

Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer.

Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder.

Informatie betreffende de diensten die u wenst te bestellen.

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien we uw gegevens met derden delen, vragen we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming.

Minderjarigen :
Online Language Coach verwerkt nooit persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van de ouders. De informatie die door de ouders ter beschikking wordt gesteld, wordt op vertrouwelijke wijze behandeld en heeft uitsluitend tot doel een optimale dienstverlening in het werk te stellen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Online Language Coach maakt gebruik van cookies voor webstatistieken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen dus niet gebruikt worden om u persoonlijk te herkennen. De verzamelde anonieme gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Google Analytics
Google Analytics houdt bij hoe gebruikers websites gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.


Facebook, LinkedIn en YouTube
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn en YouTube. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en YouTube zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@onlinelanguagecoach.be. Online Language Coach zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens

Online Language Coach neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Online Language Coach maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Online Language Coach bewaart uw persoonsgegevens zolang ze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en zolang de wet dit vereist.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen via info@onlinelanguagecoach.be. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebeid van privacybescherming.

Onze privacyverklaring kan op elk moment worden gewijzigd. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

 

Volg ons

Contact

Online Language Coach Duinenwater 3 – bus 32
8300 Knokke-Heist
Gsm +32 497 99 98 52
BE 0828.559.944 info@onlinelanguagecoach.be